Výzvy šité na mieru

Projekt sa zameriava na poznávanie silných stránok osobnosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. Ponúka metodický návod, ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach ako sú domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová, zmysluplné trávenie voľného času. Vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali a zdokumentovali rodičia žiakov v ich prirodzenom […]