Škola: Špeciálna základná škola Krupina
Miesto: Krupina
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Podcast
Kategórie: banskobystrický kraj, špeciálna ZŠ

Projekt sa zameriava na poznávanie silných stránok osobnosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. Ponúka metodický návod, ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach ako sú domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová, zmysluplné trávenie voľného času.

Vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali a zdokumentovali rodičia žiakov v ich prirodzenom domácom prostredí aj pedagógovia v škole. Metodika obsahuje podporný materiál pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov špeciálnych tried základných škôl a aktívnych rodičov, v ktorých záujme je rozvíjať svoje dieťa/žiaka v takej miere, aby dosiahlo úplnú samostatnosť a to opakovaným skúšaním, trénovaním rôznych činností, do ktorých sú žiaci zapojení vlastnou činnosťou, vlastným objavovaním, vlastným skúšaním vecí, ktoré ešte možno ani nerobili. 

Príležitosť žiakov dobre sa uplatniť v živote, byť prospešným pre seba a svoje blízke okolie či dokonca spoločnosť je prioritou Špeciálnej základnej školy v Krupine, v ktorej sa projekt realizoval. Metodika sa stáva pre nás pedagógov ŽIVOU knihou rozvoja žiaka, v našom záujme je naďalej ju dotvárať a dopĺňať.

Materiály na stiahnutie:

Metodická príručka