Dalton – Samostatnosť, slobodné rozhodovanie žiaka, spolupráca a vzájomná pomoc, čo robím, "našepkávam" pri písomkách, dávam, pomôcky, ktoré pomáhajú žiakom spomenúť si, resp. zapamätať. Tutoring starších žiakov zatiaľ nepraktizujem, ale popremýšľam!!! Dalton – činnostne orientované vyučovanie

You do not have access to this note.