„Povyšovanie sa, ubližovanie, vysmievanie sa, využívanie, zneužívanie svojej sily voči slabšiemu. Dostať človeka do takého stavu, aby bol zúfalý, nešťastný a potom sa z toho smiať, že sa rozplače.“ 28 – ročný mladý muž, obeť šikany

Šikana môže mať mnoho podôb. Vieme ju včas rozpoznať?

„Učitelia buď o tom nevedeli, alebo sa tvárili, že to neexistuje.“

AKO HOVORIŤ O ŠIKANE?

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti ostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Vyskúšajte to formou kartičkovej hry „ZÓNA BEZ ŠIKANY“. Súbor 101 kartičiek poskytuje tipy a triky, ako rozprávať o šikane. Tieto kartičky vám poslúžia ako podnet k rozhovorom o téme šikana a ponúknu vám nápady, čo robiť v prípade, že niekde pozorujete jej prejavy. Rozprúdením diskusie v skupine môžete šikanovaniu predchádzať. Vďaka kartičkám môžete do debaty zapojiť všetkých bez rozdielu – či už sú to obete, diváci, alebo šikanujúci.

Nájdete tu 4 typy kartičiek:

Povedz nám o tom: Tento typ kartičiek nabáda žiakov zdieľať svoje osobné príbehy a skúsenosti so šikanou.

Tipy: Na týchto kartičkách nájdete stratégie, ktoré môžu žiaci uplatniť, ak sú sami obeťami šikany alebo ak je šikanovaný niekto iný. Na niektorých kartičkách sú uvedené tipy, ktoré pomôžu šikanu zastaviť. 

Čo by si urobil/a?: Vďaka týmto kartičkám si žiaci sami seba predstavia v situácii, keď sú šikanovaní, šikanovatelia alebo prizerajúci sa, a popíšu, čo by urobili.

Zahraj to: Na týchto kartičkách nájdete popis desiatich náročných situácií. Žiaci sa do každej situácie vžijú a svoje riešenie zahrajú.

KARTIČKY VÁM POMÔŽU SO ŽIAKMI DISKUTOVAŤ, ANALYZOVAŤ, OBJAVOVAŤ RIEŠENIA, AKO PRACOVAŤ S UBLIŽOVANÍM, OHROZOVANÍM A ZASTRAŠOVANÍM INÝCH A AKO TÝMTO JAVOM NA VAŠEJ ŠKOLE PREDCHÁDZAŤ.

Zdieľajte: