Ako využiť umelú inteligenciu vo vyučovaní

Webinár s vedúcim zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimírom Šuchom a školiteľom inovatívnych informačných technológií vo vzdelávaní dospelých a detí Petrom Guštafíkom z PDCS. Zloží maturitnú skúšku, napíše slušnú esej, má veľmi obstojné vedomosti z fyziky aj histórie a hovorí plynule viacerými jazykmi. Maľuje obrazy pričom […]

Ako učiť informatiku moderne

Webinár s mentorom Minecraft Marošom Zvolenským, vysokoškolským učiteľom informatiky Martinom Cápayom, učiteľkou informatiky a robotiky Janou Plichtovou a študentom informatiky Matejom Hamranom. Digitálne zručnosti sú jednou z kľúčových kompetencií, ktoré by sme mali učiť deti na školách. Informačné technológie sú jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí […]

Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov

Pozrite si webinár s lektorkou a riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlovou. Emócie sú dôležitou súčasťou nášho JA. Ovplyvňujú mieru našej motivácie, pohľad na svoje možnosti, príležitosti, vzťahy. Podporujú mieru našej vnímavosti k potrebám ľudí v našom okolí. Práca s emóciami v školskom […]

Mentoring a koučing na škole

Webinár s lektorom a ACC koučom Tomášom Pešekom, a skúsenými mentormi – učiteľkou angličtiny Katarínou Petriskovou a riaditeľom ZŠ Slavomírom Matejkom. Pre koho je určený mentoring, a ako s ním začať na škole? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu? Aké sú prínosy mentoringu na […]

Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne

Webinár so skúsenou učiteľkou angličtiny a ruštiny, absolventkou a mentorkou Komenského inštitútu Annou Jančovou, ktorá sa dlhodobo zaoberá témou formatívneho hodnotenia. Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakom? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľov? Kedy, čo a ako hodnotiť? Hodnotenie je […]

Posilnené učiteľky a učitelia

Webinár so psychoterapeutkou, koučkou a lektorkou Sylviou Ondrisovou. Počas webináru sa dozviete, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii, a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole. Zistíte, prečo je dobré sa venovať práci s mocou/silou/autoritou, ako funguje […]

Sexuálna a vzťahová výchova na školách

Webinár s dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela Lenkou Rovňanovou, riaditeľkou platformy InTYMYta Zuzanou Bendíkovou a Andrejom Návojským z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Niektorí ju vítajú, iní majú obavy a ďalší voči nej otvorene bojujú. Vedú sa polemiky o tom, kedy sa o tejto téme […]