Koučing v školskom prostredí – výcvik pre pedagógov

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam.
To všetko koučing a koučovací prístup dokáže, a preto patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu.

Akadémia začínajúcich učiteľov

Ak ste začínajúca učiteľka/učiteľ a hľadáte spôsoby, ako zatraktívniť výučbu, rozvíjať u žiakov nielen vedomosti, ale aj emocionálnu inteligenciu, spoluprácu, kritické myslenie či globálne vzdelávanie, vieme vám pomôcť.
V Komenského inštitúte už 8 rokov ponúkame pedagogičkám a pedagógom kvalitné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách.

Ročný program

Vzdelávanie v ročnom programe prebieha formou zážitkových a praktických viac-denných pobytových workshopov, ktoré sú plné neformálnych diskusií, zdieľania skúseností a zaujímavých hostí, ako aj doplnkových webinárov. Štúdium trvá 12 mesiacov, počas ktorých absolvujete 6 workshopov so špičkovými lektormi, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, dlhodobo absentujúce v slovenskom školstve.