Lenivé učiteľky a učitelia III. – Učiteľ a rodičia

Lektor Pozrite si krátke intro video k téme od Roberta a následne sa môžete pustiť do študovania jednotlivých lekcií kurzu, ktoré nájdete nižšie. Odkazy na ďalšie 3 kurzy, ktoré sú súčasťou balíka “Lenivé učiteľky a učitelia” nájdete v poslednej lekcii “Pokračovanie kurzu”. Základné informácie, termíny […]

Sexuálna a vzťahová výchova na školách

Webinár s dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela Lenkou Rovňanovou, riaditeľkou platformy InTYMYta Zuzanou Bendíkovou a Andrejom Návojským z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Niektorí ju vítajú, iní majú obavy a ďalší voči nej otvorene bojujú. Vedú sa polemiky o tom, kedy sa o tejto téme […]

Lenivé učiteľky a učitelia II. – Hodnotenie

Lektor Pozrite si krátke intro video k téme hodnotenia od Roberta a následne sa môžete pustiť do študovania jednotlivých lekcií kurzu, ktoré nájdete nižšie. Odkazy na ďalšie 3 kurzy, ktoré sú súčasťou balíka “Lenivé učiteľky a učitelia” nájdete v poslednej lekcii “Pokračovanie kurzu”. Základné informácie, […]

Lenivé učiteľky a učitelia I. – Vyučovacie metódy

Lektor Pozrite si krátke intro video od Roberta a následne sa môžete pustiť do študovania jednotlivých lekcií kurzu, ktoré nájdete nižšie. Odkazy na ďalšie 3 kurzy, ktoré sú súčasťou balíka “Lenivé učiteľky a učitelia” nájdete v poslednej lekcii “Pokračovanie kurzu”. Základné informácie, termíny a podmienky […]

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít

Webinár s učiteľkou a mentorkou Zuzanou Révészovou a finalistkou ceny Učiteľská osobnosť Slovenska Ľudmilou Štupákovou. Na školách máme desaťtisíce detí, ktoré nemajú šancu mať sa v živote dobre. Vyrastajú v extrémnej chudobe, na vyučovanie prídu mnohokrát hladné a vracajú sa domov, kde často nemajú ani […]

Kreatívne formy hodnotenia

Aby sme zistili ako žiaci zvládli nejakú tému, tematický celok alebo ako pochopili nové učivo musíme ich nejakým spôsobom hodnotiť a dať spätnú väzbu na ich výkon. Dá sa to len známkou? Percentami? Bodmi? Počas webináru sa dozviete o kreatívnych formách hodnotenia, ktoré spadajú do […]

Umelá inteligencia v službách učiteľa

Webinár s lektorkou z českej platformy AI detěm Evou Nečasovou. Veľa sa v súvislosti s umelou inteligenciou hovorí o jej možnom zneužívaní pri písaní študentských prác, vypracovaní zadaní a plagiátorstve. Menej sa hovorí o tom, ako môže umelá inteligencia pomôcť učiteľkám a učiteľom pri vzdelávaní. […]

Ako na komunikáciu s rodičmi

Webinár s riaditeľom Základnej školy v Pliešovciach Slavomírom Matejkom a triednou učiteľkou Ľubicou Noščákovou. Rodičovské združenie môže byť formalita, ktorú musia pretrpieť učitelia aj rodičia. Alebo to môže byť priestor na budovanie vzájomnej dôvery, vytvárania školskej komunity a rozvíjaní zdravých vzťahov. Ako začať prvé rodičovské […]

Ako pôsobí stres na mozog a správanie dieťaťa

Webinár s liečebnou pedagogičkou Zuzanou Krnáčovou a učiteľkou Veronikouou. Ak dieťa zažíva intenzívny, alebo dlhodobý stres a nemá niekoho, kto ho upokojí, následkom môže byť zmena biológie mozgu a správania. Spôsob, akým sa dieťa dostáva do kontaktu s okolitým svetom, buduje jeho odpoveď na stres. […]