Ako využiť umelú inteligenciu vo vyučovaní

Webinár s vedúcim zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimírom Šuchom a školiteľom inovatívnych informačných technológií vo vzdelávaní dospelých a detí Petrom Guštafíkom z PDCS. Zloží maturitnú skúšku, napíše slušnú esej, má veľmi obstojné vedomosti z fyziky aj histórie a hovorí plynule viacerými jazykmi. Maľuje obrazy pričom […]

Umelá inteligencia v službách učiteľa

Webinár s lektorkou z českej platformy AI detěm Evou Nečasovou. Veľa sa v súvislosti s umelou inteligenciou hovorí o jej možnom zneužívaní pri písaní študentských prác, vypracovaní zadaní a plagiátorstve. Menej sa hovorí o tom, ako môže umelá inteligencia pomôcť učiteľkám a učiteľom pri vzdelávaní. […]

Ako na komunikáciu s rodičmi

Webinár s riaditeľom Základnej školy v Pliešovciach Slavomírom Matejkom a triednou učiteľkou Ľubicou Noščákovou. Rodičovské združenie môže byť formalita, ktorú musia pretrpieť učitelia aj rodičia. Alebo to môže byť priestor na budovanie vzájomnej dôvery, vytvárania školskej komunity a rozvíjaní zdravých vzťahov. Ako začať prvé rodičovské […]