Ako využiť umelú inteligenciu vo vyučovaní

Webinár s vedúcim zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimírom Šuchom a školiteľom inovatívnych informačných technológií vo vzdelávaní dospelých a detí Petrom Guštafíkom z PDCS. Zloží maturitnú skúšku, napíše slušnú esej, má veľmi obstojné vedomosti z fyziky aj histórie a hovorí plynule viacerými jazykmi. Maľuje obrazy pričom […]

Mentoring a koučing na škole

Webinár s lektorom a ACC koučom Tomášom Pešekom, a skúsenými mentormi – učiteľkou angličtiny Katarínou Petriskovou a riaditeľom ZŠ Slavomírom Matejkom. Pre koho je určený mentoring, a ako s ním začať na škole? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu? Aké sú prínosy mentoringu na […]

Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne

Webinár so skúsenou učiteľkou angličtiny a ruštiny, absolventkou a mentorkou Komenského inštitútu Annou Jančovou, ktorá sa dlhodobo zaoberá témou formatívneho hodnotenia. Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakom? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľov? Kedy, čo a ako hodnotiť? Hodnotenie je […]

Sexuálna a vzťahová výchova na školách

Webinár s dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela Lenkou Rovňanovou, riaditeľkou platformy InTYMYta Zuzanou Bendíkovou a Andrejom Návojským z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Niektorí ju vítajú, iní majú obavy a ďalší voči nej otvorene bojujú. Vedú sa polemiky o tom, kedy sa o tejto téme […]

Kreatívne formy hodnotenia

Aby sme zistili ako žiaci zvládli nejakú tému, tematický celok alebo ako pochopili nové učivo musíme ich nejakým spôsobom hodnotiť a dať spätnú väzbu na ich výkon. Dá sa to len známkou? Percentami? Bodmi? Počas webináru sa dozviete o kreatívnych formách hodnotenia, ktoré spadajú do […]

Umelá inteligencia v službách učiteľa

Webinár s lektorkou z českej platformy AI detěm Evou Nečasovou. Veľa sa v súvislosti s umelou inteligenciou hovorí o jej možnom zneužívaní pri písaní študentských prác, vypracovaní zadaní a plagiátorstve. Menej sa hovorí o tom, ako môže umelá inteligencia pomôcť učiteľkám a učiteľom pri vzdelávaní. […]

Ako na komunikáciu s rodičmi

Webinár s riaditeľom Základnej školy v Pliešovciach Slavomírom Matejkom a triednou učiteľkou Ľubicou Noščákovou. Rodičovské združenie môže byť formalita, ktorú musia pretrpieť učitelia aj rodičia. Alebo to môže byť priestor na budovanie vzájomnej dôvery, vytvárania školskej komunity a rozvíjaní zdravých vzťahov. Ako začať prvé rodičovské […]

Ako pôsobí stres na mozog a správanie dieťaťa

Webinár s liečebnou pedagogičkou Zuzanou Krnáčovou a učiteľkou Veronikouou. Ak dieťa zažíva intenzívny, alebo dlhodobý stres a nemá niekoho, kto ho upokojí, následkom môže byť zmena biológie mozgu a správania. Spôsob, akým sa dieťa dostáva do kontaktu s okolitým svetom, buduje jeho odpoveď na stres. […]