Škola: Základná škola Ul. Pohraničná 9, Komárno
Ročník: 2019/20

Projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“ bol zameraný na zlepšenie hodín matematiky s využitím_x000D_
zážitkových metód v triede a outdoorových aktivít na školskom dvore i v prírode. Cieľom projektu_x000D_
bolo v rámci hodín matematiky v 3. a 4. ročníku ZŠ zaradiť témy z reálneho života, ktoré sú deťom_x000D_
blízke, napr. nakupovanie, príprava oslavy narodenín, pečenie koláča, šitie vrecúšok, konštrukcia_x000D_
vlastných modelov, pri ktorých si deti uplatňujú a prehlbujú osvojené matematické vedomosti._x000D_
Realizáciou outdoorového učenia riešiť praktické matematické úlohy vonku, pri ktorých si deti_x000D_
overujú matematické postupy a rozvíjajú špecifické matematické myslenie: logiku a priestorové_x000D_
vnímanie._x000D_
_x000D_
Na základe získaných zážitkov a skúseností môžem konštatovať, že sa u žiakov zvýšil_x000D_
záujem o učenie, posilnila sa ich aktívna práca na hodinách, podporila sa ich tvorivá činnosť,_x000D_
zvedavosť a chuť objavovať. Žiaci prežívali radosť, zlepšili sa ich vzťahy, rozvíjali sa ich sociálne_x000D_
zručnosti ako napr. spolupráca, komunikácia, riešenie problému, ktoré sa naučili uplatňovať_x000D_
v rôznych situáciách._x000D_
_x000D_
Živá matematika Záverečná prezentácia