Autor: Zuzana Diová
Škola: Základná škola Štúrova, Malacky
Miesto: Malacky
Ročník: 2022/2023
Web projektu: BLOG
Kategórie: anglický jazyk, bratislavský kraj, druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, pedagógovia, stredné školy

Projekt je zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, žiakov navzájom, ale aj učiteľov. Projektom sa dokázalo, že žiaci dosahujú lepšie výsledky z testov, pretože sú hodnotení, až keď máme overené, že majú učivo zvládnuté. Projekt bol realizovaný s vybranými žiakmi piateho ročníka. Technikami formatívneho hodnotenia sa zlepšili aj vzťahy v triede, pretože sa naučili podávať si spätnú väzbu úctivo a s rešpektom. Podarilo sa im naučiť sa niekoľko techník, ktoré budú aj naďalej rozvíjať.

V rámci projektu vznikla metodická príručka. Stiahnite si ju nižšie.

Materiály na stiahnutie:

Ako na formatívne hodnotenie