Autor: Zuzana Diová
Škola: Základná škola Štúrova, Malacky
Miesto: Malacky
Určené pre: bratislavský kraj
Ročník: 2022/2023
Web projektu: BLOG
Kategórie: bratislavský kraj

Projekt je zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, žiakov navzájom, ale aj učiteľov. Projektom sa dokázalo, že žiaci dosahujú lepšie výsledky z testov, pretože sú hodnotení, až keď máme overené, že majú učivo zvládnuté. Projekt bol realizovaný s vybranými žiakmi piateho ročníka. Technikami formatívneho hodnotenia sa zlepšili aj vzťahy v triede, pretože sa naučili podávať si spätnú väzbu úctivo a s rešpektom. Podarilo sa im naučiť sa niekoľko techník, ktoré budú aj naďalej rozvíjať.

V rámci projektu vznikla metodická príručka. Stiahnite si ju nižšie.

Materiály na stiahnutie:

Ako na formatívne hodnotenie