Škola: Základná škola Topoľová
Miesto: Nitra
Ročník: 2020/21
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, nitriansky kraj, osobnosť žiaka, pedagógovia, učiteľské tímy

Rodičia, ktoré majú deti s vývinovými poruchami učenia, veľa krát nevedia ako pracovať s týmito deťmi doma. Anglický jazyk je pre deti s VPU náročný, deti s vývinovými poruchami učenia sa v ňom strácajú, čo vedie k znechuteniu a k nezáujmu naučiť sa tento jazyk. Učitelia nemajú absolútne žiadne školenia či semináre, ktoré by im pomáhali v ich práci s deťmi s VPU a nielen s nimi. Situácia v triede, kde sú integrované deti s VPU býva často komplikovaná nielen zo strany problematického správania detí, ale aj zo strany ich rovesníkov, ktorým nik nevysvetľuje, prečo je dôležité, aby ich spolužiak mal asistenta, či pomôcku, ktorá im je upretá alebo na základe čoho ide písať test k špeciálnemu pedagógovi. Naši rodičia, učitelia, ale aj deti si zaslúžia pomoc pri každodenných výzvach, ktoré im nie vždy vyjdú.

Vogelova_2021_Stratégie nielen pre vývinové poruchy učenia