Prihláška – ročný vzdelávací program Komenského inštitútu 2020/2021

Vyplnením tohto prihlasovacieho formulára vás zaradíme medzi záujemcov o účasť v ročnom vzdelávacom programe Komenského inštitútu. Vybraných uchádzačov pozveme na osobné pohovory. Prihlasovať sa môžete do 30. apríla 2020.

Skôr ako ho začnete vypĺňať prečítajte si všetky informácie o Komenského inštitúte a podmienky.
K odoslaniu formulára budete potrebovať aj prílohy – životopis a vašu fotografiu.

Formulár môžete v procese vyplňovania uložiť a vrátiť sa k nemu prostredníctvom linku, ktorý bude zaslaný na váš e-mail.

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie výziev v 21. storočí. V Komenského inštitúte vám radi pomôžeme na ceste vášho osobného rastu a pri zlepšovaní vašej výučby alebo premene školy. Do programu vyberáme ročne len 20 účastníkov. Venujte preto prosím vypĺňaniu tohto formulára potrebný čas, aby ste nám povedali o sebe a vašich zámeroch to podstatné.

My vám počas roka ponúkame workshopy so špičkovými lektormi, skvelú triedu spolužiakov, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní v našich školách. Získate mentorskú podporu a 300 eur na realizáciu vášho projektu zmeny.
Celková hodnota ročného štúdia pre jedného účastníka je cca 3 000 eur, ale vďaka našim partnerom je pre vás bezplatné.

Hľadáme ľudí s rôznymi kvalitami a skúsenosťami, ktorí to so zmenou slovenského školstva myslia vážne. Ľudí ochotných na sebe pracovať a zrealizovať počas roka inšpiratívny projekt, ktorý prakticky prispeje k reforme školstva zdola.