Škola: Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno
Ročník: 2018/19

V každej základnej škole je v centre pozornosti dieťa. Jeho úspešnosť priamoúmerne závsí od kvality vzťahu medzi učiteľmi a rodičmi. Akýkoľvek nesúlad v tomto vzťahu a vzájomných očakávaniach, napriek spoločnému cieľu,  nepriaznivo vplýva na klímu školy a spomaľuje napredovanie detí._x000D_
_x000D_
Vo svojom projekte som sa snažila zmenou jednostrannej komunikácie od školy k rodičom a žiakom, na vzájomnú spoluprácu, postavenú na spätnej väzbe a spoločných zážitkoch, zmeniť postoje a návyky v oblasti  spolupráce  rodiny a školy, _x000D_
_x000D_
Balíkom aktivít som sa snažila vytvoriť v škole klímu, v ktorej sa všetci účastníci môžu cítiť bezpečne, nadobudnú  istotu, že ich požiadavky sú riešené, ich názory vypočuté, ich iniciatíva sa stretne s podporou a pozitívne sa to odrazí na vzdelávacích výsledkoch a sociálnych zručnostiach detí._x000D_
_x000D_
Všetci sme predsa spolu na jednej lodi.