Škola: SZŠ Bakomi Banská Štiavnica
Miesto: Banská Štiavnica
Ročník: 2020/21
Web projektu: https://bit.ly/333mJFu

Cieľom môjho projektu bolo priniesť na bloky matematiky témy, ktoré ju prepájajú s inými predmetmi. Sú to témy globálneho vzdelávania, životného prostredia, sociálnych pomerov či vzdelania. Zámerom je podnietiť žiakov k spolupráci, objavovaniu nových poznatkov a súvislostí a tiež využiť rovesnícke učenie. Od tohto prístupu očakávam, aby si každý žiak (aj ten, ktorý si myslí, že mu matematika príliš nejde) našiel na hodinách kúsok niečoho, čo ho zaujme. Žiak nájde, čo má rád a venuje tomu svoju energiu a pozornosť._x000D_
_x000D_
Objavila som nové možnosti ako zapojiť aj deti s malým záujmom o matematiku, ako spestriť aj nudné precvičovanie počítania (násobenie, delenie, mocniny…). Sú to hry, ktoré som zaradila na väčšinu hodín v škole a raz týždenne pre všetkých žiakov na online hodinách. Vyskúšali sme 25 matematických hier, z nich tie najlepšie sú dostupné TU. _x000D_
_x000D_
Záverečnú prezentáciu projektu “Spolu – práca (na hodinách matematiky)” nájdete TU.