Škola: ZŠ s MŠ Veľké Leváre
Ročník: 2018/19

Predstavte si hodiny dejepisu, na ktorých sa nenapíše ani čiarka nadiktovaných poznámok, ale zato sa steny triedy zakreslia pravekými maľbami, virtuálne navštívi keltské bojisko či zorganizuje starogrécka olympiáda pre celú školu. Predstavte si hodiny dejepisu, na ktorých učiteľ žiakov sprevádza ich učením a otvára im dvere poznania. Predstavte si hodiny dejepisu, kde so žiakmi spoločne tvoríte dejiny. Žiakom vo Veľkých Levároch sa to tento školský rok podarilo, a to vďaka pedagogickému projektu “Spoločne tvoríme dejiny” a konštruktivistickému prístupu k učeniu. Žiaci sa počas hodín dejepisu neučili “len” to, čo sa kedysi v minulosti stalo, ale aj zodpovednej slobode, spolupráci, samostatnosti a, ako hľadať medzi poznaným a nepoznaným súvislosti.