Autor: Michal Rybár
Škola: Základná škola Seňa 507
Ročník: 2019/20

Zámerom projektu bolo vytvoriť pilotný poškolský/mimoškolský podporný systém pre žiakov s problémovým správaním a slabým prospechom. Cieľom bolo odstrániť fenomén prepadávania vďaka tomu, že si žiaci budú lepšie plniť svoje domáce povinnosti a dostanú v škole viac podpory od svojich učiteľov. Na základe dotazníkového zisťovania môžeme projekt považovať za čiastočne úspešný – žiaci, rodičia aj učitelia projekt považovali za prospešný a väčšinovo by v ňom radi pokračovali. Vedenie školy s projektom taktiež vyjadrilo spokojnosť a plánuje sa jeho pokračovanie. Projekt bol značne ovplyvnený prerušeným vyučovaním a tak je ťažké vyhodnotiť, či mal nejaký vplyv na (ne)prepadávanie žiakov.

Materiály na stiahnutie:

Prezentácia