Škola: Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Miesto: Košice
Ročník: 2022/2023
Web projektu: BLOG - Medzi riadkami
Kategórie: košický kraj, osobnosť žiaka, slovenský jazyk, stredné školy

Projekt Medzi riadkami sa zameriava na zatraktívnenie čítania a zlepšenie zručností v oblasti čitateľskej gramotnosti. Dá sa rozdeliť na dve línie:

  1. jedna je zameraná na metakognitívne čitateľské stratégie, vďaka ktorým sa žiaci naučili efektívne čítať a pracovať s textom. Žiaci si počas celého roka viedli čitateľský denník – portfólio, do ktorého si počas čítania kníh zakladali vypracované stratégie,
  2. druhá sa venuje zatraktívneniu čítania, ktoré sa realizovalú prostredníctvom zážitkových aktivít, ako napríklad čítanie von, čitateľský piknik, čítanie v kaviarni, darovanie kníh náhodným okoloidúcim, organizáciou akcie Noc literatúry na škole či besedou s mladou zaujímavou spisovateľkou.

Materiály na stiahnutie:

Medzi riadkami