Škola: Človek v ohrození, n.o./ Gymnázium Jura Hronca
Miesto: Bratislava
Ročník: 2018/19
Kategórie: bratislavský kraj, druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, pedagógovia, riadenie školy, stredné školy

V projekte sme spolu s kolegami z Človeka v ohrození a Outward Bound Slovensko upravili a testovali metodiku práce s mladými zo sociálne znevýhodneného prostredia maďarskej organizácie Elmenyakademia. V metodike sumarizujeme postupy práce a možnosti ako aktivizovať mladých z marginalizovaných rómskych komunít, s ktorými pracujeme v komunitných centrách (KC) a to cez dobrovoľníctvo a zážitkové učenie.

Konečná metodika je podľa mňa jedinečná v tom, že nielen sumarizuje postupy, ktorés me pri práci s mladými zvolili v rámci 3 týždňových táborov, pričom vychádza z konkrétnych skúseností jednotlivých trénerov a agilne reaguje na potreby mladých, ale obsahuje aj to, čo nám napríklad nevyšlo a postupy, ako s touto cieľovou skupinou pracovať ďalej.

Neplánovane (s mojím návratom do formálneho školstva) som prišla na to, že aktivity, ktoré v metodike uvádzame sa dajú využiť v rámci formálneho vzdelávacieho prúdu na triednických hodinách (teambuildingové aktivity), na hodinách všeobecne (reflexie) a tiež škole v prírode a takýmto spôsobom dať škole v prírode nový rozmer.

Materiály na stiahnutie:

Hrdinovia