Škola: SZŠ Félix
Miesto: Bratislava
Ročník: 2017/2018
Kategórie: bratislavský kraj, etická výchova, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ

Prečo začať s reflexiou už na 1. st. ZŠ?

V bežnom živote, v rodine, v triede i na poradách v škole sa stretávame s tým, že ťažko znášame kritiku a prijímame chyby. Mali by sme vedieť, že chybami sa človek učí a nemali by sme ich brať ako vlastné zlyhanie. Je to ťažká úloha pre dospelého. A práve preto si myslím, že už deti v 1. triede by sa mali učiť reflexii a spätnej väzbe .

Cieľom bolo naučiť reflektovať mojich tretiakov a naučiť ich túto zručnosť preniesť do reálneho života, a zároveň vytvoriť Kuchársku knihu plnú receptov ako na reflexiu a spätnú väzbu na 1. st. ZŠ. Mojim prianím bolo, aby sa stala pomocníčkou pre učiteľky, ktoré reflexiu chcú robiť a nevedia ako na to.

Projekt prebiehal počas celého roka. Učila som žiakov sebareflexii, podávať spätnú väzbu spolužiakom i učiteľke. Podávali spätnú väzbu na vedomosti, sociálne zručnosti i postoje. Učili sa prijímať spätnú väzbu od druhých. Natáčala som reflektovanie žiakov na video, fotila som niektoré aktivity a postupne som ich priraďovala k popisom. Vzniklo tak 14 receptov v Kuchárskej knihe, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ostatných učiteľov. Navštívila som 5 škôl v SR a ČR, kde som sa inšpirovala od iných učiteľov. Zistila som, že spätná väzba sa podáva na 1. st. ZŠ len zriedka.

Na polrok som vypracovala sebahodnotiaci list, pripravený na 5 vyučovacích predmetov. Videla som, že tretiaci ešte ťažko vyjadrujú písomne svoje pocity a názory. Je treba ich na to pripravovať pravidelným zaraďovaním spätnej väzby do hodín. Na konci roka žiaci vypracujú prepracovaný sebahodnotiaci list obohatený o grafické znázornenie sebahodnotenia.

Podarilo sa splniť ciele:

    1. V triede sa žiaci naučili prijímať chyby, sú na to lepšie pripravené. Dokážu podať spätnú väzbu tak, aby druhého neurazili, ale povzbudili. Vedia podať zmysluplnú odpoveď na otázku „prečo“. Majú širšiu slovnú zásobu na vyjadrovanie svojich emócií. Ešte nás čaká veľa práce, ale sme na dobrej ceste. Objavilo sa už niekoľko situácií, keď žiak preniesol túto zručnosť do reálneho života.

„Mamíííí, môžem Ti dať spätnú väzbu na Tvoj zjazd na lyžiach?“ zahlásil Maťko, žiak mojej triedy, na rodinnej lyžovačke J.

    1. Vytvorila som Kuchársku knihu so 14 receptami. Sú v nej:

Predjedlo: popis, čo je reflexia a čo spätná väzba. Prečo som si vybrala práve túto tému, čo sa mi podarilo a čo naopak nie.
Polievka: popis aktivity
Hlavné jedlo: video, fotografie
Zákusok: príbeh

Materiály na stiahnutie:

Kuchárska kniha na reflexiu