Robert Čapek

O lektorovi

Didaktik a lektor

Pôsobí na Univerzite v Hradci Králové na Fakulte informatiky a managementu, kde vyučuje predmety zamerané na psychológiu. Pre rôzne inštitúcie a školy pracuje ako lektor. Je odborníkom na osobnostný rozvoj, hodnotenie a sebahodnotenie. Napísal množstvo učebných textov, popularizačných a odborných článkov a učebníc. Medzi významné monografie, ktoré vydal je napr. Odmeny a tresty v školskej praxi, Triedna klíma a školská klíma, Učiteľ a rodič: spolupráca, triedna schôdzka, komunikácia.

Pozrite si našich ostatných lektorov

Dušan Ondrušek

Facilitátor a tréner

Ondrej Gažovič

Lektor kritického myslenia

Sylvia Ondrisová

Psychoterapeutka a lektorka