Michal Orság

lektor formatívneho hodnotenia

Michal Orság, kreatívny riaditeľ organizácie EDUkační LABoratoř, ktorá sa venuje vzdelávaniu pedagógov, spoluvydávaniu populárno-náučných publikácií a formatívnemu hodnoteniu. 


Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, odbor český jazyk – anglický jazyk a pôsobil ako učiteľ anglického jazyka na základnej a strednej škole. Zaoberá sa efektivitou výuky, formatívnym hodnotením a popularizáciou učiteľského povolania.