Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
Zadarmo
Začať

Aby sme zistili ako žiaci zvládli nejakú tému, tematický celok alebo ako pochopili nové učivo musíme ich nejakým spôsobom hodnotiť a dať spätnú väzbu na ich výkon. Dá sa to len známkou? Percentami? Bodmi?

Počas webináru sa dozviete o kreatívnych formách hodnotenia, ktoré spadajú do formatívneho hodnotenia. Dozviete sa, prečo je toto hodnotenie efektívnejšie a prečo žiaci dosiahnu lepšie výsledky, keď sú hodnotení inak ako len známkou. Počas webinára si budete môcť niektoré nástroje aj reálne vyskúšať. Webinár je určený učiteľom a učiteľkám ZŠ a SŠ.