Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
Zadarmo
Začať

Webinár s riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a autorkou knihy Cigánka Janette Motlovou, a absolventkou Komenského inštitútu Renátou Železňákovou.

Diskriminácia, stereotypy, predsudky, na druhej strane prijatie, empatia a rešpekt – aj tieto témy patria do tried a rozvíjajú osobnosť a zručnosti našich žiakov. Tieto témy môže učiteľ na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, etiky či občianskej náuky prirodzene a nenásilne prinášať aj prostredníctvom kníh ako je Cigánka.

Úryvky môžu byť vstupom do premýšľania nad konaním hlavnej hrdinky alebo jej spolužiakov a kamarátov, no rovnako môžu byť premýšľaním nad sebou samým, svojimi postojmi, hodnotami, možnosťami.