Miesto: Horná Orava
Ročník: 2019/20

Môj projekt s názvom Za lavicou trochu inak bol určený učiteľom 1.stupňa v regióne Horné Kysuce,_x000D_
zúčastnených bolo 8 učiteľov zo štyroch ZŠ. Projektom som chcela cieľovej skupine ukázať niektoré_x000D_
inovatívne metódy voči konzervatívnemu frontálnemu vyučovaniu, ktoré po väčšine prevláda v tomto_x000D_
regióne. Mojim cieľom bolo, aby učitelia nadobudnuté námety, skúsenosti a zážitky projektu preniesli_x000D_
do svojich tried a tým sa spestrilo ich vyučovanie._x000D_
_x000D_
Pre učiteľov som v projekte pripravila jeden metodický deň, v ktorom zažili Hejného matematiku v praxi, dve inšpiratívne stretnutia s témami –Skupinová práca, Ranné kruhy. Tieto „školenia“ viedli skúsení učitelia – lektori, ktorí nepriniesli teóriu ale veľa materiálov, námetov, rád a skúseností ako napríklad začať s rannými komunitami a pod._x000D_
_x000D_
ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA PEDAGOGICKÉHO PROJEKTU