Miesto: Liptovský Mikuláš

Učitelia nedostávajú príliš veľa možností na svoj profesijný rozvoj v rámci školy, alebo je ich rozvoj veľmi_x000D_
individuálny. Neinformovanosť a neochota spolupráce medzi učiteľmi je častou príčinou, že potrebné zmeny vo_x000D_
vyučovaní sa nedejú. Rovnako aj ochota skúsiť nové veci, vyjsť so svojej komfortnej zóny prispieva k tomu, že_x000D_
tradičné vyučovanie má svoje pevné miesto. Projekt Učitelia majú prednosť bol určený pre mojich kolegov, ktorí,_x000D_
rovnako ako ja, pociťujú potrebu zmeny tradičného vyučovania na akčnú spoluprácu a efektívne učenie_x000D_
prostredníctvom skúseností. Hlavnými cieľmi projektu bolo motivovať učiteľov na vlastný pedagogický_x000D_
sebarozvoj, zvýšiť spoluprácu a podporu učiteľov k zmene a používať aktivizačné metódy, ktoré môžu zvýšiť_x000D_
šancu žiakov na úspech. Zúčastnení učitelia ocenili, že sa im prednostne venovala pozornosť a podpora vo_x000D_
vzdelávaní a aplikovaní nových metód vo vyučovaní._x000D_
_x000D_
Záverečná prezentácia