Škola: ZŠ Polomka
Ročník: 2018/19

Umenie spojilo deti dvoch svetov, dvoch kultúr. V slobode a bezpečnom prostredí školy, v blízkosti umenia, si osvojovali vedomosti o vybraných slovách, ale aj empatiu, hudbu, divadlo, relaxáciu či maľbu. Deti slobodne tvorili, čo vyvrcholilo spoločným stretnutím sa na workshopoch, kde si  pripravili  nezvyčajné  vystúpenie v kultúrnom dome a prezentovali tak svoju vyše polročnú prácu.