Autor: Maša Bartko
Miesto: Bratislava
Ročník: 2017/2018

Pracujem tretí rok ako asistentka učiteľa, na základnej škole. Momentálne „asistujem“ na druhom stupni. Za tieto roky sa mi nepodarilo stretnúť so žiadnym asistentom, s ktorým by som si mohla vymeniť skúsenosti a porozprávať sa. Rovnako, ako dopátrať sa, kto to ten asistent vlastne je a kto ním môže byť.

Legislatíva to jasne nevymedzuje. Našla som v rôznych zdrojoch, že to môže robiť človek (mladý človek) so skončenou strednou školou, niekde dokonca, že nemusí mať žiadne pedagogické vzdelanie alebo vysokú školu rôzneho zamerania. Asistentov však robia aj čakatelia na úrade práce, ktorí si tam odkrútia povinnú polročnú jazdu.

Keďže som asistent z praxe a zažívam túto realitu denno- denne, rada by som zdieľala príklady dobrej praxe – „networking“.

Prostredníctvom založenia stránky (portál, webová stránka, terminál alebo nejaká iná platforma) vytvoriť akýsi aktívny komunikačný kanál, ktorý bude slúžiť na komunikáciu, vzdelávanie a prepájanie s asistentmi z praxe alebo potenciálnymi asistentmi. Zo-sieťovať asistentov a stretávať sa s nimi, komunikovať, zdielať, učiť sa, rozvíjať. Aby sme sa necítili na našom poli sami a opustene.