Škola: Súkromná základná škola Zaježová
Ročník: 2018/19

Projekt sa venuje posilneniu spolupráce s rodičmi a vzájomného porozumenia – zlepšeniu klímy v škole a tiež vytvoreniu jasnejších pravidiel a smerovania školy._x000D_
_x000D_
Moje skúsenosti ukazujú, že bez úzkej a otvorenej spolupráce sa zásadne zmenšujú naše možnosti ako pomáhať rásť deťom v škole po všetkých stránkach (nielen tej vedomostnej). _x000D_
_x000D_
Som presvedčený, že to čo sa deje v škole ovplyvňuje rodinu a to čo sa deje v rodine ovplyvňuje život dieťaťa v škole a celú školu. Preto len s vedomým prístupom všetkých zúčastnených môžeme vytvárať školu, ktorá bude mať zmysel._x000D_
_x000D_
Aktivity projektu priniesli do našej školy nové možnosti spolupráce, väčšieho spoznávania a pochopenia sa. Väčšina je v nejakej podobe využiteľná na každej škole, ktorá sa rozhodne otvoriť a rozvíjať atmosféru spolupráce. _x000D_
_x000D_
Záverečná prezentácia projektu