Škola: ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
Určené pre: druhý stupeň ZŠ
Ročník: 2019/20

Mikroprojekt „S farbami a štetcami biola je za nami“ bol o zavádzaní pravidelného blokového vyučovania predmetov biológia a výtvarná výchova pričom nositeľom činnosti v blokovom vyučovaní bol žiak, sám riešil problémy a využil pri tom fantáziu a kreativitu. Žiak sa mal naučiť pracovať v skupine, pracovať na spoločnom cieli a niesť za svoju prácu  a úlohy zodpovednosť. Žiaci mali počas hodín blokového vyučovania  prinášať vlastné nápady výtvarného spracovania a postupov.

Záverečná prezentácia

Materiály na stiahnutie:

Ako som začala s blokovkou

Galéria