Škola: ZŠ Ďumbierska 14, Banská Bystrica
Miesto: Banská Bystrica
Ročník: 2020/21
Kategórie: druhý stupeň ZŠ

Môj pedagogický projekt mal podporiť a budovať emocionálnu odolnosť žiakov. Pomôcť im v schopnosti čeliť životu tvárou v tvár. Naučiť ich vnímať život ako najvyššiu hodnotu, porozumieť významu udržateľného života, zodpovednosti vo vzťahu k iným ľuďom, či živým organizmom. Žiaci pracovali na svojich zručnostiach pracovať v skupine, deliť si úlohy a zodpovednosť. _x000D_
_x000D_
Sociálne a emocionálne zručnosti nadaných detí som sa snažila zvýšiť aktivitami na rozvoj empatie či rešpektovanie inakosti. Narúšali sme stereotypné predstavy a rozvíjali rovesnícke vyučovanie. Žiaci si zriadili žiacku radu rovesníckeho vzdelávania. Následne svojím detským spôsobom spracovali vybrané témy prostredníctvom videí alebo podcastov_x000D_
_x000D_