Škola: SZŠ Nová Dubnica
Miesto: Nová Dubnica
Ročník: 2020/21
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, trenčiansky kraj

Cieľom môjho projektu Dobrí holubi sa vracajú bolo vytvoriť model spolupráce s dobrovoľníkmi predovšetkým z radov absolventov školy. Tí by zabezpečili doplnkové rovesnícke vzdelávanie najmä v oblasti informatiky, techniky, prírodovedných predmetov a kariérnej výchovy. 

V rámci projektu sme počas vyučovania realizovali praktické workshopy. Boli to besedy o možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne. Online workshopy zamerané na rozvoj kompetencií a zručností, ktoré našim žiakom pomohli spoznať samých seba, identifikovať svoje zdroje a posilniť tak ich schopnosť aktívne pristupovať k rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe (cca 14 vyučovacích hodín). 

Cieľovou skupinou boli žiaci 6-9. ročníka. Do realizácie projektových aktivít sa zapojilo 32 stredoškolákov, z toho 22 našich bývalých žiakov. Pomocou naplánovaných aktivít sme dosiahli cca 15% zvýšenie záujmu o štúdium na technických školách  a 100% úspešnosť pri umiestňovaní žiakov deviateho ročníka na SŠ. 

Záverečnú prezentáciu projektu “Dobrí holubi sa vracajú” nájdete TU.

Materiály na stiahnutie:

Príručka