Škola: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov
Miesto: Púchov
Ročník: 2020/21
Web projektu: 7 návykov
Kategórie: osobnosť žiaka, pedagógovia, riadenie školy, stredné školy, trenčiansky kraj, učiteľské tímy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”.

Aktivity projektu boli zamerané predovšetkým na pedagógov. Počas školského roka sa oboznamovali s princípmi 7 návykov. Stotožňovali sa s ich myšlienkou. Učitelia absolvovali vzdelávanie, vytvorili si pedagogické kluby, kde môžu vzájomne komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu pedagógov, ktorí sú hlavnými nositeľmi zmeny v škole. Počas školského roka sa zrealizovali aj aktivity zamerané na žiaka. Je to znamenie toho, že projekt bol úspešný a väčšina učiteľov sa s myšlienkou tejto metódy stotožnila. Projekt 7 návykov úspešnej odbornej školy môže slúžiť ako príklad z praxe pre riaditeľov škôl, ktorí zavádzajú zmenu vo svojej škole.

V súvislosti s realizáciou projektu som sa v minulom školskom roku stala členkou pracovnej skupiny ŠPU pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie. Svoje skúsenosti využívam pri spoločnej tvorbe dokumentu nadpredmetovej hodnotovej výchovy.
Záverečnú prezentáciu projektu “7 návykov úspešnej odbornej školy” nájdete TU.