fbpx

Zámerom workshopu je preskúmať prístup nenásilné komunikácie, zmapovať si jej základné princípy a vyskúšať si ich aplikovať na kontext, kde pôsobíme. Prostredie formálneho a neformálneho vzdelávania je vytvárané komunikácií a jej kvalita určuje nielen to, ako je ľuďom spolu dobre, ale tiež ako kvalitne budeme spolu pracovať. Nenásilná komunikácia umožňuje hlbšie preskúmanie a praktickú prácu s potrebami nás ako pedagógov a tiež vnímanie potrieb skupín, s ktorými pracujeme. Tento prístup môže obohatiť vzdelávacie prostredie jednak o pestrú paletu nástrojov, je užitočný pre zaoberanie sa tzv. Kontroverznými témami, ktoré vzbudzujú emócie a aktivujú naše hodnoty. V neposlednom rade je nenásilná komunikácia inšpiráciou v tom, ako pracovať s riešením konfliktov a pristupovať ku spravodlivosti v kolektíve.