Účastníci

Každý rok prijímame do programu 20 účastníkov. Našim cieľom je vytvoriť rôznorodú skupinu poskladanú z učiteliek rôznej dĺžky praxe, riaditeliek a študentov pedagogických odborov. Veríme, že každý účastník má, vďaka svojim skúsenostiam, názorom a osobnosti, schopnosť obohatiť skupinu.

Aktuálni účastníci

Barbora Ďurovcová

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Eduard Gemza

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica

Františka Fehérová

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Jarmila Cápayová

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Karin Macháčová

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

Katarína Jasenovcová

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Katarína Podolanová

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

Katarína Vajkai

Základná škola Pohraničná 9, Komárno

Lenka Šišmičová

Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra

Ľubica Tomková

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Lucia Šepeľáková

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

Lukáš Petrík

SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava

Michal Rybár

Základná škola, Seňa

Monika Gombošová

Základná škola, Angyalova ulica 26, Kremnica

Peter Pirončiak

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Petra Belanová

ZŠ s MŠ Brehy

Tímea Danková

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota

Viktor Verba

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Zuzana Poľanská

ZŠ s MŠ, Podolínec

Ročník 2018/2019

Helena Weszelovszká

ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

Janka Cibulková

ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Janka Kmeč Koščová

Externá poslucháčka

SZŠ United Nations Elementary School, Nitra

Janka Šuchterová

ZŠ s MŠ Brehy

Jozef Šujak

Gymnázium Považská Bystrica

Katarína Petrisková

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Mária Mydlová

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Mária Ondrisková

Externá poslucháčka

ZŠ s MŠ Pliešovce

Mária Tutokyová

ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68, Nitra a Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Michaela Mozolová

Gymnázium Jura Hronca, Bratislave a n.o. Človek v ohrození

Nataša Rokická

ZŠ Jarmočná, Ždaňa

Peter Humay

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Radoslav Plánička

Externý poslucháč

SZŠ Zaježová

Radovan Kyrinovič

Liečebno – výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, Bratislava

Rebecca Murray

ZŠ s MŠ Veľké Leváre

Silvia Oleníková

ZŠ s MŠ Podolínec

Svetlana Chábelová

Základná škola Sadová, Senica

Zuzana Borovská

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Zuzana Miháliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Zuzana Perdíková

Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov

Ročník 2017/2018

Adriana Macková

ZŠ Mlynská, Senec

Anna Jančová

Externá poslucháčka

Enjoy School, Považská Bystrica

Iveta Barková

SZŠ Senec

Jana Marcineková

SZŠ BAKOMI, Banská Štiavnica

Katarína Jakubcová

Evenjelická spojená škola, Martin

Katarína Michalíková

Gymnázium Golianova, Nitra

Mária Babušová

Externá poslucháčka

dm-drogerie markt

Marta Páleníková

SZŠ Felix, Bratislava

Michal Vrba

Externý poslucháč

Bratislavská šachová akadémia

Miriama Glovňová

SOŠ Polytechnická, Nitra

Nika Klimová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peter Uhrin

ZŠ Karloveská, Bratislava

Petra Psotová

ZŠ a MŠ Vančurova, Trnava

Silvia Szabóová

ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

Slavomír Matejka

ZŠ s MŠ Pliešovce

Stanislava Opátová

ZŠ s MŠ Nižná

Viera Máša Orogváni

ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava

Zuzana Kráľová

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany

Zuzana Tabačáková

ZŠ s MŠ Nižná

Ročník 2016/2017

Dagmar Svoreňová

Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra

Ibolya Straussová

Súkromná základná škola, Kechnec

Janette Jirkův Lacková

ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen

Jozef Sopoliga

Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin

Katarína Hvízdová

ZŠ Karpatská, Svidník

Katarína Kresáňová

Spojená škola Tilgnerova, Bratislava

Katarína Kurčíková

Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

Lenka Mihalicová

SZŠ Škola u Filipa, Banská Bystrica

Ľubica Bezeková

ZŠ s MŠ Pliešovce

Ľubica Noščáková

CZŠ Narnia, Bratislava

Margaréta Knapiková

ZŠ Lachova, Bratislava

Martin Štubňa

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Martina Štesková

Externá poslucháčka

Súkromná základná škola Zaježová

Michal Bohuš

Gymnáziu Ladislava Sáru, Bratislava

Michal Horváth

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava

Miroslav Kseňák

ZŠ s MŠ Pliešovce

Petra Strigáčová

ZŠ Mlynská 50, Senec

Tomáš Macko

ZŠ Spišský Štvrtok

Veronika Suváková

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Zuzana Révészová

Špeciálna základná škola Odborárska, Košice