fbpx

Počas tvorby dokumentu Učiace sa Slovensko sa podarilo pedagogickú obec čiastočne zmobilizovať a vyvolať v nej nádej, že aj slovenské školstvo sa konečne vydá na cestu potrebných zmien. Následné kroky Ministerstva školstva (či skôr ich absencia) však mnohých zaskočili a opäť raz sklamala. 

V tejto nejasnej situácii sa začali ozývať niektorí riaditelia škôl a učitelia, ktorých vízia načrtnutá v dokumente oslovila, a ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že by sa nič z nej nemalo premietnuť do praxe. Vyjadrili odhodlanie začať so zavádzaním vybraných myšlienok z Učiaceho sa Slovenska na svojich školách, a to ihneď, bez čakania na ďalšie kroky politikov a bez pokynov od ministerstva. 

Na túto iniciatívu zareagoval aj Komenského inštitút, ktorého absolventi a ich školy sú pripravení na testovanie vybraných modulov z dokumentu “Učiace sa školy” a sú odhodlaní ukázať, že reforma školstva funguje aj zdola a je možná.

Mnohé školy zapojené do programu Komenského inštitút sú pripravené a majú chuť ukázať a inšpirovať aj iných, ako pretaviť vízie o reforme školstva do reálneho života.

Naším cieľom je ukázať, ako sa môžu zmeny navrhnuté v dokumente “Učiace sa školy”, ktorý vychádza z koncepcie “Učiace sa Slovensko” dosiahnuť na verejných, cirkevných aj súkromných školách. Veríme, že na to, aby začala skutočná reforma školstva, potrebujeme konkrétne pozitívne príklady, ktoré by inšpirovali k zmene.

Spolu s autormi koncepcie budeme testovať 10 vybraných modulov z dokumentu “Učiace sa školy” na 12 pilotných školách vybraných z programu Komenského inštitútu. Školy zapojené do projektu budú rôznorodé – štátne, súkromné i cirkevné, zo západného, východného aj stredného Slovenska, málotriedne či plnoorganizované.

Veríme, že ak bude implementácia dokumentu fungovať práve na týchto rôznorodých školách, bude možné zavádzanie opatrení rozšíriť aj na ostatné slovenské školy a tým rozšíriť pozitívnu zmenu školstva.