Mária Tutokyová

ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Vyštudovala som učiteľstvo  – dejepis, geografia  a slovenský jazyk  na Prešovskej univerzite. Momentálne učím na základnej škole v Bratislave. Som mamou  troch dospelých detí a babičkou rozkošného vnúčika Šimonka.

 

Vo vyučovacom procese uplatňujem nové formy a metódy učenia, snažím sa o rozvíjanie tvorivosti a kritického myslenia u žiakov. Žiakov aktívne zapájam do rôznych súťaží, projektov…

 

Potrebné skúsenosti získavam aj ďalším vzdelávaním, najmä v oblasti globálneho vzdelávania, multikultúrnej  výchovy, regionálnej výchovy, ľudských práv. Aktívne spolupracujem  s občianskymi nadáciami a združeniami (Nadáciou M. Šimečku,  Človekom v ohrození, Inštitútom pre aktívne občianstvo, CVEK, CEP …), venujem sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, lektorovaniu, tvorbe učebných materiálov.

 

Vo voľnom čase rada cestujem, čítam.