Katarína Jasenovcová

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Vyštudovala som učiteľstvo biológie a chémie na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia na vysokej škole som vnímala potrebu ďalej sa vzdelávať a preto som sa prihlásila do KI. 

Mojím zámerom, ako začínajúcej učiteľky, je rozvíjať v každom žiakovi jeho individualitu. V tomto duchu chcem prispôsobovať svoje hodiny žiakom, aby boli pre nich neustále rozvíjajúce a podnecujúce. 

Vo voľnom čase rada čítam motivačnú literatúru, chodím do prírody na prechádzky, zbieram bylinky, vyrábam si vlastnú kozmetiku a rada športujem.