Alena Walterová

Vyštudovala som žurnalistiku v Bratislave. Roky som sa venovala najmä komunikácii a vzťahom s verejnosťou v agentúrach a korporáciách. Keď dcéra nastúpila do školy, založila som anglický školský klub. Potom sa pridali zážitkové tábory v letných mesiacoch počas dovolenky.   

Vzťahy a vzdelávanie sú jednoducho téma, ktorá ma baví a chcem sa jej venovať. Aj preto, že tam je vždy čo zlepšovať.

Už v škole by sa deti mali dozvedieť, že lepšími sa stávame nielen vtedy, keď na sebe pracujeme, ale aj vtedy, keď dokážeme veci spoluvytvárať, rešpektovať inakosť, keď pomáhame slabším. Každý z nás môže byť hrdinom. 

A to je dobrá správa pre učiteľov, triednych premiantov i pre žiakov v posledných laviciach.

Do KI som sa prihlásila ako outsider. S veľkým rešpektom. O to viac sa teším na všetky inšpiratívne stretnutia.