fbpx

Projekty

Filtrovať podľa:

 

All Booked
Ivana Sopúchová
Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem....
Podporný systém pre slaboprospievajúcich žiakov a žiakov
Michal Rybár
Zámerom projektu bolo vytvoriť pilotný poškolský/mimoškolský podporný systém pre žiakov s problémovým správaním a slabým prospechom. Cieľom bolo odstrániť fenomén...
Chcem byť učiteľom? Chcem byť učiteľom!
Lucia Šepeľáková
Cieľom môjho projektu bolo prostredníctvom systematickej podpory študijného poradcu (tútora - mňa) zlepšiť oblasť vnútornej motivácie v jednej skupine študentov prvého...
Živá matematika
Katarína Vajkai
Projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“ bol zameraný na zlepšenie hodín matematiky s využitím zážitkových metód v triede a outdoorových aktivít na školskom dvore i v prírode....
Za lavicou trochu inak
Erika Sabelová
Môj projekt s názvom Za lavicou trochu inak bol určený učiteľom 1.stupňa v regióne Horné Kysuce, zúčastnených bolo 8 učiteľov...
Na Ž-Ú-R treba troch
Eduard Gemza
Pri mojej práci a poslaní som vnímal ako najväčšiu prekážku veľmi problematická práca s rodičmi, nedostatočná komunikácia a záujem rodičov...
Umenie v etike
Františka Fehérová
Komunikácia je základným znakom bytia človeka. Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiakov. Rozvíjať komunikačné schopnosti, rozoznať základné...
Hrdinovia nášho mesta, o ktorých sa nehovorí
Ľubica Tomková
Začalo sa to príbehom môjho starého otca. Ako mladý dvadsaťročný chlapec sa dostal do koncentračného tábora v Nemecku. Prežil. Domov sa...
Aby dejepis bavil
Lenka Šišmičová
Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako...
Kúzelná fyzika
Monika Gombošová
Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II.stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho...
Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti
Tímea Danková
Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť...
Zážitková matematika s Geogebrou
Karin Macháčová
Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie matematiky a zvýšiť záujem o matematiku v triede Kvarte využitím dynamického softvéru  Geogebra, zároveň podporiť záujem učiteľov...
Motivácia neopúšťaj ma (Dalton na hodinách AJ)
Barbora Ďurovcová
Projekt vystihuje už jeho názov „Motivácia neopúštaj ma (Dalton na hodinách AJ). Zámerom projektu bolo zvýšenie a udržanie motivácie u študentov v...
Pripravím sa na život
Viktor Verba
Hlavným zámerom pedagogického projektu „Pripravím sa na život“ bolo rozvinúť vybrané soft skills u žiakov mojej triedy prostredníctvom triednických hodín...
Mindfulness – superschopnosť pre spokojný a úspešný deň v škole
Miriama Glovňová
Mindfulness je vedecky overený koncept, ktorý znižuje stres, napätie a agresivitu, ale takisto prispieva k rozvoju pozitívnych emócií a zlepšuje...
Filozofia (nielen) pre deti
Katarína Jakubcová
Metóda P4C Mathewa Lipmana prináša ovocie v podobe aktívnej triedy, mysliaceho spoločenstva, v prevencii násilia, či lepších výsledkov v matematike. Metóda vhodná...
Školskí asistenti
Viera Máša Orogváni
Pracujem tretí rok ako asistentka učiteľa, na základnej škole. Momentálne „asistujem“ na druhom stupni. Za tieto roky sa mi nepodarilo...
Trinásta záhrada
Katarína Kresaňová
O Trinástej záhrade Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou...
Brúsenie diamantu
Michal Horváth
Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt...
Nie sú body ako body
Janette Jirkův Lacková
Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom...
Čítanie nás baví
Ibolya Straussová
Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť...
Čo viem
Martina Štesková
V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky. Preto sme sa rozhodli odhaliť ich...
Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova
Miroslav Kseňák
Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší...
Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa nestratili v lese
Tomáš Macko
Janíčko a Marienka. Rozprávková klasika. Alebo príbeh o nepripravenosti na život tam vonku s takmer tragickým koncom, ktorý vyvoláva znepokojivé...
Kolobeh prírody – učenie sa v integrovaných tematických blokoch
Margaréta Knapíková
V prírode sa dejú zmeny, moja duša tiež sa mení. V projekte Kolobeh prírody spoznávame svet od svojho najbližšieho okolia....
Vytvorme si druhý domov
Ľubica Bezeková
Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy...
Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému
Ľubica Noščáková
Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti...
Dráma a improvizácia na hodinách AJ
Petra Strigáčová
Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny…...
Mapy učebného pokroku
Lenka Mihalicová
Témou a cieľom mikroprojektu je problematika Máp učebného pokroku a snaha zmeniť spôsob hodnotenia žiakov na slovenských školách. Východiskom je projekt...
Učíme sa pre život
Dagmar Svoreňová
Mikroprojekt Učíme sa pre Život som vytvorila pre žiakov základnej školy a dá sa použiť na akomkoľvek type základnej školy....
Aplikácia princípov daltonského vyučovania vo výuke na druhom stupni ZŠ
Michal Bohuš
Môj mikroprojekt je zameraný na využívanie prvkov daltonského plánu vo vyučovaní na II. stupni ZŠ. Hlavným cieľom projektu je v...
Refresher pre učiteľov
Zuzana Révészová
Jedným z problémov slovenského školstva je vyhorenie učiteľov, ktorí pracujú s deťmi z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Mnohí prestávajú vidieť zmysel vo svojej práci,...
Do lesa hrať poďme sa
Veronika Suváková
Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity...
Programovanie ako ho nepoznáme
Martin Cápay
Programovanie hardvéru umožňuje študentom vyvíjať hmatateľné produkty. Veľkou výhodou „fyzického zapojenia“ je pohľad na informatiku, ktorý podporuje kreativitu a učenie...
Učiteľ ako sprievodca
Slavomír Matejka
Mentor bol priateľ kráľa Odysea. Keďže bol Mentor múdry a rozvážny, Odyseus mu zveril do výchovy svojho maloletého syna Télemacha,...
Divadlo Fórum – krok za krokom
Zuzana Kráľová
Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita...
Hejného matematika a rodičia
Stanislava Opátová
Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už štvrtý rok. Je to...
Konštruktivizmus na hodinách chémie
Petra Psotová
Keďže chémia je PRÍRODNÁ VEDA, cieľom môjho mikroprojektu je, aby žiaci počas hodín chémie pracovali ako vedci, nie, aby v...
Rozvoj altruizmu alebo „Ako konať dobro“
Peter Uhrin
Každý deň čelíme veľkému množstvu volieb a rozhodnutí. Každučká z nich sa spravidla zjednoduší na jednoduchú voľbu medzi dobrom a zlom. Záleží len na...
Ako na reflexiu?
Marta Páleníková
Prečo začať s reflexiou už na 1. st. ZŠ? V bežnom živote, v rodine, v triede i na poradách v škole sa stretávame s tým, že ťažko...
Šach a logické myslenie
Michal Vrba
Cieľom projektu je vypracovanie súboru úloh pre deti vo veku 5-7 rokov, ktoré začínajú so šachom. Pri deťoch v tomto...