3. Úloha/výzva

Pozrite si vo videu zadanie úlohy k tomuto kurzu a najneskôr do 5. januára 2024 ju nahrajte pod video.

Táto úloha nemusí byť splnená, pokiaľ sa rozhodnete, že sa pre Vás viac hodí úloha v kurze III. “Učiteľ a rodičia”. Splnenie jednej z nich je povinné pokiaľ chcete získať osvedčenie o účasti v akreditovanom inovačnom vzdelávaní.

Úloha bude po nahratí skontrolovaná lektorom/administrátorom a až po jeho odsúhlasení bude možné označiť túto časť kurzu za ukončenú.

Nahrať môžete max. 1 súbor. Ak s nami chcete zdieľať nejakú video ukážku, či fotografie, ktoré sú väčšie, prosím odkazy (google drive, one drive, youtube…), na ne dajte do textového súboru. Nenahrávajte ich nižšie ako prílohy.

Nahrať môžete tieto typy súborov (max. veľkosť jedného je 20 MB):

  • Dokumenty: všetky formáty Microsoft Word