fbpx

Tomáš Pešek

O lektorovi

Lektor a kouč

Už dve desaťročia sa venuje rozvoju mladej generácie, a tým, čo s nimi pracujú. Rozumie si s neformálnym vzdelávaním, zážitkovou pedagogikou a dlhodobo sa venuje aj koučovaniu a rozvoju koučovacieho prístupu pri práci s mladou generáciou. Rád sa venuje projektom ktoré majú zmysel a širší spoločenský dopad a pri nich spolupracuje s rôznymi organizáciami. Napríklad pri práci s mladými mužmi a ich prechode do dospelosti v projekt Transition – www.transitionkurz.eu (organizácie  PLUSKO a Prázdninová škola Lipnice), na poli zisťovania aktuálnych trendov o mladej generácii, rozvoja neformálneho vzdelávania či rozvoji kompetencií potrebných pre budúcnosť – www.youthwatch.sk, či ohľadom rozvoja koučovacieho prístupu – www.icf.sk (International Coaching Federation). V rámci Živice je lektorom v rámci Komenského inštitútu, Sokratovho inštitútu a vedie aj koučovací výcvik pre učiteľov. Baví ho robiť vzdelávanie interaktívne, s ohľadom na potreby a užitočnosť pre účastníkov. Viac o jeho práci nájdete na www.improve-se.sk.

Pozrite si našich ostatných lektorov

Sylvia Ondrisová

Psychoterapeutka a lektorka

Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Adam Čajka

Facilitátor a mediátor