fbpx

Ondrej Gažovič

O lektorovi

Lektor kritického myslenia

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Pozrite si našich ostatných lektorov

Tatiana Piovarčiová

Trénerka rešpektujúcej komunikácie

Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Adam Čajka

Facilitátor a mediátor