fbpx

Adam Čajka

O lektorovi

Facilitátor a mediátor

Ako lektor rád vytvára dva priestory. Jeden, kde sa dobre komunikuje a s chuťou pracuje. V tom druhom možno vystupovať z komfortnej zóny a učiť sa. Baví ho strategické uvažovanie o tom, čo potrebuje človek a čo skupina. Stará sa o to, aby procesy, práca, učenie a rozhodovanie skupín boli zmysluplné, participatívne a zároveň mali spád a výsledok. Oblasti, na ktoré sa zameriava sú: ako robiť kvalitné strategické plánovanie, ako učiť o náročných témach, vťahovať ľudí do procesu učenia, alebo ako vytvárať prostredie, kde je spätná väzba efektívnym nástrojom učenia a nie nepríjemností.

Vec, pre ktorú má už skoro 10 rokov zápal, je transformácia konfliktov, zablokovaných či inak náročných komunikačných situácií. Metóda, o ktorú sa opiera je Nenásilná komunikácia (momentálne je v procese certifikácie u CNVC – Centre for Nonviolent Communication). Je zakladajúcim členom a predsedom organizácie NVC Brno.

Pozrite si našich ostatných lektorov

Dušan Ondrušek

Facilitátor a tréner

Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Tomáš Pešek

Lektor a kouč