fbpx

Lektori

Dušan Ondrušek

Facilitátor a tréner

Adam Čajka

Facilitátor a mediátor

Ondrej Gažovič

Lektor kritického myslenia

Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Sylvia Ondrisová

Psychoterapeutka a lektorka

Tomáš Pešek

Kouč a konzultant

Robert Čapek

Didaktik a lektor

Tatiana Piovarčiová

Trénerka rešpektujúcej komunikácie