fbpx

Nájdete nás

Komenského inštitút sídli na Búdkovej 22 v Bratislave, 811 04.
Workshopy sa odohrávajú vo Vzdelávacom centre Zaježová na Zaježovských lazoch blízko Zvolena.

Náš tím

Zuzana Labašová

Programová manažérka
labasova@zivica.sk

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Komenského inštitút.

Radoslav Plánička

Programový manažér
planicka@zivica.sk

Praktický a multifunkčný ex-východniar žijúci na zaježovských lazoch. Svoju treťosektorovú cestu začal v roku 2000 v Priateľoch Zeme-SPZ, kde sa venoval kampaniam týkajúcich sa kompostovania, triedeného zberu odpadov a toxických látok. Od roku 2009 viedol v Živici program Zelená škola a potom Vzdelávacie centrum Zaježová. Pred príchodom do Komenského inštitútu pôsobil ako manažér komunitnej školy a asistent učiteľky v Zaježovej.

Katarína Jakubcová

jakubcova@zivica.sk

 

Vyštudovala anglický jazyk, slovenský jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po dlhoročnej praxi na rôznych stupňoch škôl – základnej, jazykovej, bilingválnych gymnáziách, dokonca učila ESL aj v USA, sa rozhodla podporovať vo vzdelávaní učiteľov. Sama je absolventkou Komenského inštitútu a kvalita štúdia ju presvedčila, aby sa stala členkou tímu. Verí, že malými krokmi sa nám podarí posúvať školstvo k lepšiemu.

Martin Šustek

Projektový koordinátor
sustek@zivica.sk

Martin má v rámci Komenského inštitútu na starosti koordináciu projektu Na každej škole záleží a zároveň zastrešuje komunikáciu s verejnosťou cez sociálne médiá a newslettre. Okrem toho pracuje v Živici na interaktívnej výstave o rozumnom využívaní energie s názvom Smart energia. Predtým sa Martin venoval projektu People to people, ktorého cieľom bolo posilnenie práce s kritickým myslením na školách. Ešte ako zamestnanec v spoločnosti Henkel bol tzv. „Sustainability Ambassador“, teda akýsi vyslanec udržateľnosti životného prostredia na základných školách. Martin verí, že z podpory učiteľov a modernizácie vzdelávacieho systému, ako takého, bude časom benefitovať celá naša spoločnosť.

Kontaktný formulár