Nájdete nás

Komenského inštitút sídli na Búdkovej 22 v Bratislave, 811 04.
Workshopy sa odohrávajú vo Vzdelávacom centre Zaježová na Zaježovských lazoch blízko Zvolena.

Náš tím

František Cimerman

Učiteľ Slovenska - Global Teacher Prize
cimerman@zivica.sk

Radoslav Plánička

Programový manažér
planicka@zivica.sk

Juraj Hipš

Zakladateľ Komenského inštitútu
hips@zivica.sk

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na environmentálnu etiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na materskej fakulte. Od roku 2000 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach. Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

Veronika Suváková

Ročný program Komenského inštitútu
suvakova@zivica.sk

Jej srdcovými témami sú školstvo a manažment, a aj preto paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Je dobrovoľníčkou a inštruktorkou Slovenského skautingu, kde vzdeláva a vedie mladých lídrov. Venuje sa témam ako je neformálne vzdelávanie, slobodná hra a zážitková pedagogika.
Je absolventkou 1. ročníka Komenského inštitútu. Rada trávi čas aktívne a športovo, s rodinou a priateľmi v prírode, na výletoch či pri spoločenskej hre. Rada cestuje a spoznáva nových ľudí, krajiny a ich kultúru.

Simona Mravčáková

Alumni a Mentoringový program
mravcakova@zivica.sk

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale vždy ju to ťahalo k pedagogickým témam. Najskôr pracovala s intelektovo nadanými deťmi ako vychovávateľka a asistentka a neskôr aj ako psychologička. Popri práci v škole si uvedomila, že žiakom môže pomôcť tak, že sa bude venovať učiteľom. To ju viedlo do Komenského inštitútu.

Kontaktný formulár