fbpx

Nájdete nás

Komenského inštitút sídli na Búdkovej 22 v Bratislave, 811 04.
Workshopy sa odohrávajú vo Vzdelávacom centre Zaježová na Zaježovských lazoch blízko Zvolena.

Náš tím

Lucia Lichá

Učiteľ Slovenska - Global Teacher Prize
licha@zivica.sk

Radoslav Plánička

Programový manažér
planicka@zivica.sk

Zuzana Labašová

Programová manažérka
labasova@zivica.sk

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Komenského inštitút.

Simona Mravčáková

Koordinátorka programu
mravcakova@zivica.sk

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale vždy ju to ťahalo k pedagogickým témam. Najskôr pracovala s intelektovo nadanými deťmi ako vychovávateľka a asistentka a neskôr aj ako psychologička. Popri práci v škole si uvedomila, že žiakom môže pomôcť tak, že sa bude venovať učiteľom. To ju viedlo do Komenského inštitútu.

Kontaktný formulár