Martina Vagačová

Lektorka a výchovná poradkyňa

Martina sa viac ako 12 rokov venuje rodičom, pedagógom a vychovávateľom  na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky, ako aj individuálne poradenstvo.

Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, ale aj pre budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Ako certifikovaná lektorka kurzov Efektívneho rodičovstva vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie.

V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o Efektívnom rodičovstve, presne šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev. Viac info www.efektivne-rodicovstvo.sk.