So vzdelaním k charakteru

Charakterové vzdelávanie je v slovenských školách takmer neznáme. V našej škole si síce uvedomujeme potrebu nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, no ani tím našich učiteľov nevyužíva priestor na svojich hodinách k budovaniu charakteru žiakov, posilňovaniu žiadaného správania a hodnotovej orientácii žiakov.  Vo svete, v ktorom […]

Matematika konštruktívne

Cirkevná základná škola v Námestove učí matematiku tradičným štýlom výučby. Žiaci v triedach nemajú tento predmet nejako zvlášť radi, až sa postupne stáva neobľúbeným. Na hodinách matematiky chýba konštruktivistický prístup, poznatky sa podávajú zväčša hotové, chýba vlastný zážitok z objavovania poznatku. Cieľom tohto projektu bolo vzbudiť záujem […]

Živý odkaz dejín – charakterové vzdelávanie v predmete dejiny regiónu

Zámerom môjho projektu bolo podnietiť k zmenám vo výchovno-vzdelávacom procese školy. Potreba zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci SOŠ Tisovec spočívala v potrebe prechodu od encyklopedických vedomostí k zručnostiam a schopnostiam potrebných pre život. Snahou školy bolo hľadať možnosti zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu najmä smerom k rozvoju […]

Montematika

Cieľom projektu bolo oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť s prácou s montessori materiálmi z matematiky. Vznikla podporná skupina jedenástich ľudí a facebooková skupina určená pre širšiu verejnosť. _x000D_ _x000D_ Projekt pomohol zatraktívniť vyučovanie matematiky na prvom stupni ZŠ a zlepšiť prospech žiakov (v porovnaní s ich […]

Vdýchnime spoločne našej škole život

Hlavným cieľom môjho projektu bolo zaktivizovanie činnosti Žiackej školskej rady, ktorá bola na škole niekoľko rokov len čisto administratívnou záležitosťou. _x000D_ _x000D_ Začiatkom školského roka 2020/2021 sa nám podarilo zvoliť členov ŽŠR. Prvé stretnutie prebehlo v online prostredí v novembri 2020 a v priebehu prvého […]

Krok vpred

Môj pedagogický projekt mal podporiť a budovať emocionálnu odolnosť žiakov. Pomôcť im v schopnosti čeliť životu tvárou v tvár. Naučiť ich vnímať život ako najvyššiu hodnotu, porozumieť významu udržateľného života, zodpovednosti vo vzťahu k iným ľuďom, či živým organizmom. Žiaci pracovali na svojich zručnostiach pracovať […]

Matematické a informatické prechádzky

Cieľom projektu Matematické a informatické prechádzky bolo priniesť do vyučovania matematiky a informatiky nový spôsob vyučovania. Vyučovanie vonku, formou prechádzok. Vytvárať a realizovať  prechádzky som naučila aj budúcich učiteľov._x000D_ _x000D_ Prechádzky ukazujú matematiku priamo v reálnom živote. Informatické prechádzky poukazujú na dôležité témy, ktorým sa […]