Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov. Žiaci sú hodnotení v štyroch oblastiach: viem – dokážem – komunikujem – snažím sa. […]

Brúsenie diamantu

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a […]

Trinásta záhrada

O Trinástej záhrade Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou plochou. Vídavala som ho priamo z našej učebne biológie a hnevalo ma, že miesto s takým potenciálom sa pre žiakov vôbec nevyužíva. A tak mi napadlo vytvoriť tam […]

Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne […]

Vytvorme si druhý domov

Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy je veľmi dôležitým faktorom, ktorý vyplýva na vývoj, smerovanie detí/žiakov, ale aj pedagógov a ostatných zamestnancov školy. No namiesto toho, aby žiaci, deti dostali niečo hotové, […]

Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa nestratili v lese

Janíčko a Marienka. Rozprávková klasika. Alebo príbeh o nepripravenosti na život tam vonku s takmer tragickým koncom, ktorý vyvoláva znepokojivé otázky. Čo mali vedieť predtým, ako sa vyberú do lesa? Mali dostatočne rozvinutú schopnosť sebaovládania? Poznali svoje silné stránky? A iné, no možno najdôležitejšie: pripravili […]

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť […]

Čo viem

V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky. Preto sme sa rozhodli odhaliť ich a rozvíjať, v oblastiach, ktoré sú nám blízke. Veľa sme pracovali so svojim osobným rozvojom a prekonali sme prekážky, ktoré nám stáli v ceste. Popri […]

Šach a logické myslenie

Cieľom projektu je vypracovanie súboru úloh pre deti vo veku 5-7 rokov, ktoré začínajú so šachom. Pri deťoch v tomto veku je ešte veľká potreba „hrania sa“, preto chcem vytvoriť súbor cvičení a úloh pre šachových trénerov a inštruktorov, ktoré im pomôžu zmysluplne s deťmi […]