fbpx

Pre kolegov sú inšpiráciou, pre žiakov a študentov osobnosťami, ktoré im pomáhajú nachádzať si cestu ku vzdelávaniu. Inovatívnymi metódami v nich vzbudzujú prirodzený záujem o predmety, ktoré vyučujú a snažia sa im odovzdávať nielen vedomosti, ale ich tiež viesť ku kritickému mysleniu. Takých pedagógov zviditeľňuje Komenského inštitút prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Už tretíkrát vyzýva všetkých, ktorým záleží na slovenskom školstve, aby dali vedieť o výnimočných učiteľoch a nominovali ich na toto ocenenie.

Komenského inštitút ako jediný oceňuje a zviditeľňuje pedagógov na základe odbornosti v súlade s medzinárodným formátom Global Teacher Prize, licenciu na organizovanie národného kola tohto ocenenia získal pred dvomi rokmi. V prvých dvoch ročníkoch bolo na cenu Učiteľ Slovenska nominovaných vyše 630 pedagógov, z toho 170 sa rozhodlo do projektu zapojiť. Komenského inštitútu sa doposiaľ podarilo predstaviť už 20 inšpiratívnych pedagógov základných a stredných škôl z rôznych kútov krajiny

,,Čo sledujeme a čo nás teší, je fakt, že každoročným udelením národnej ceny sa sieť inšpiratívnych pedagógov rozrastá. Od bývalých finalistov získavame spätnú väzbu, že o praktické príklady ako učiť lepšie, je aj v regiónoch záujem. Naša spolupráca s učiteľmi sa po jednom ročníku preto vôbec nekončí. Vytvorili sme Alumni program, v ktorom učiteľom dávame možnosť lektorovať, mentorovať, viesť workshopy, či vzdelávať sa na študijných pobytoch v zahraničí,“ konštatuje František Cimerman, koordinátor ceny Učiteľ Slovenska.

Štartuje 3. ročník Učiteľa Slovenska

Na Slovensku máme mnohých učiteľov, ktorí sú oddaní svojej profesii a snažia sa pre svojich žiakov a študentov urobiť v rámci svojich možností maximum. Záleží im na ich rozvoji, na tom, aby nielen jednotlivci, ale celé triedy dosahovali lepšie výsledky a popritom v nich vzbudili prirodzený záujem a nadšenie o predmety, ktoré vyučujú. Práve takých hľadá Komenského inštitút už v 3. ročníku ceny Učiteľ Slovenska

,,Mal by sa prihlásiť každý učiteľ, ktorý skúša niečo nové, experimentuje na hodinách a chce ukázať žiakom, že dá sa učiť aj inak. Pre nás učiteľov je nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali a to je jeden z benefitov tejto iniciatívy. Chce vyzdvihnúť našu každodennú prácu, že sme hrdí na to, čo robíme aj za podmienok, ktoré v našom školstve sú. Sú tu deti, kvôli ktorým sa snažíme školu premeniť na miesto, kam budú radi chodiť a kde sa môžu každý deň niečo nové naučiť,“ hovorí víťazka prvého ročníka Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

Prihlásiť do ocenenia sa môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich však môže aj široká verejnosť do 6. apríla 2020, prihlášky sa dajú poslať do 14. apríla 2020 na www.ucitelslovenska.sk

,,Učiteľov samotná nominácia zvyčajne veľmi prekvapí a dojme. Veľa z nich sa nám zdôverilo, že je to vôbec prvýkrát, kto sa im za ich prácu rozhodol poďakovať. Ďalším prekvapením je pre nich zistenie, aké detaily si žiaci, rodičia i kolegovia všímajú. Žiaci zvyčajne vyzdvihujú partnerský prístup učiteľa, ktorý medzi nimi nerobí rozdiely. Rodičom sa páči, že ich dieťa chodí do školy rado a pedagógom z práce najviac to, že je ich kolega kreatívny a vie, ako žiakov zaujať,“ dopĺňa František Cimerman.

Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová. Komenského inštitút ho môže realizovať vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu. Učiteľa Slovenska 2020 organizátori vyhlásia v októbri, čaká ho odmena 5. 000 euro a cesta na finále Global Teacher Prize 2020 do Londýna.